Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji
Andrzej Sękowski

Członek Zarządu

Leszek Saks