Rada Fundacji

Przewodniczący Rady:

RUSEK Tomasz

Wiceprzewodniczący Rady:

PLONA Antoni

Członkowie Rady:

CUKIERT Zbigniew

NAPIÓRKOWSKI Jerzy

SUCHECKI Jan

DYKIERT Piotr

KUŚMIERCZYK Andrzej

BRODECKI Piotr

JANCZAK Kazimierz

STĘCHŁY Grzegorz

GÓRECZNY Tomasz

TOKARSKA Karolina

BĄK Marcin

PRZESMYCKI Zbigniew

CHMIEL Jarosław

BOBEK Władysław

PYZAŁKA Marian