Przyjaciele Fundacji

Ryszard Dolata - Zbigniew Boniek
Dnia 22.09.2015r., Przewodniczący Rady Fundacji Pan Ryszard Dolata, dziękuje Przyjacielowi Fundacji Prezesowi Polskiego Związku Piłki Nożnej Panu Zbigniewowi Bońkowi za wsparcie przy tworzeniu Fundacji.
Ryszard Dolata - Zbigniew Boniek
Dnia 04.11.2015r., Przewodniczący Rady Fundacji Pan Ryszard Dolata, dziękuje Przyjacielowi Fundacji Adwokatowi Kancelarii Wojcieszak, Basiński i Wspólnicy Panu Marcinowi Wojcieszak za wsparcie przy tworzeniu Fundacji.