05 listopada 2014 roku zawarty zostaje akt notarialny na podstawie którego założono Fundację.

Ryszard Dolata, Zbigniew Przesmycki i Łukasz Mowlik.
Na zdjęciu fundatorzy Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich: Ryszard Dolata, Zbigniew Przesmycki i Łukasz Mowlik.

Misja

Misją Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich jest wspieranie rodzin zmarłych sędziów sportowych, zwłaszcza piłkarskich, w szczególności poprzez udzielanie im wsparcia finansowego. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności piłki nożnej, wspieranie osób szczególnie uzdolnionych sportowo, które z uwagi na swą trudną sytuację materialną lub życiową, mają ograniczone możliwości rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności sportowych, jak również promowanie i upowszechnianie sportu w Polsce, zwłaszcza piłki nożnej, a zwłaszcza zasad fair play w sporcie.